< / div > (voor M.V.D.M.) – Paul Bogaert

M. V. D. M. werd geboren in Brecht op 26 juni 1955 en overleed op 24 maart 2020 in Leuven.
Vader, frontenddeveloper, muzikant en knutselaar, veelzijdig, intelligent en getalenteerd.

(English version below)

 

</div>

 

Je hebt zoveel gereisd. Met

je tokkelende vingertoppen. Online, offline

naar alle hoeken van het Bijberoepengebergte, de Hobbyvalleien,

in de geur van metaalverf en contrabashars

 

langs jouw lievelingswegen. Als daar zijn:

de Korte Codestraat, het Pizzicatoplein, de Tangorivier,

via de Lange Concertinalaan naar de Grote T-Shirtmarkt

in het Moppendorp, al die fantastische Fantasysteden.

 

Je hebt zoveel gereisd. In je hoofd:

hoe het eruitzag, hoe het er zou uitzien,

hoe het klonk of moest klinken. Tot in

de Stilstandsteeg, eenrichtingsverkeer naar men zegt.

 

In de Wysiwyg-wijk staat je handel in snoep

voor de oren nu leeg. Niet langer wandelen

je vingers overal heen. Zoveel dingen

waaraan nog de laatste hand moet worden gelegd.

 

Paul Bogaert

 

 

M. V. D. M. was born in Brecht on 26 June 1955 and died on 24 March 2020 in Leuven.
Father, front-end developer, musician and tinkerer, versatile, intelligent and talented.

 

</div>

 

You have travelled, so much. With

your tapping fingertips. Online, offline

to all the corners of Side Job Mountain, Hobby Valley,

with you the smell of metal paint and double bass rosin

 

on your favourite paths. Along:

Short Code street, Pizzicato square, Tango River,

over Long Concertina avenue towards the Great T-Shirt market

in Corny Jokes Town, all those fantastic Fantasy cities.

 

You have travelled so much. In your head:

there’s what you see, and what you want to see

what you hear or could hear. All the way to

Arrest Alley, one way as they say.

 

In the Wysiwyg district is your ear candy shop

now vacant. No longer do

your fingers wander. So many things

remain unfinished, remain untouched.

 

 

Paul Bogaert

Translation: Canan Marasligil and Daan Brâchel