Negende gedicht van Els Moors als Dichter des Vaderlands

In de dichtkunst kan ik alles wat maar mogelijk is

500 jaar na de dood van Leonardo Da Vinci eerst het Festival Musica Divina deze Homo Universalis. In opdracht van het poëtische luik van het festival, Poesia Divina, schreef Dichter des Vaderlands  Els Moors een psalm onder het motto: ‘de klank van Da Vinci‘.

Het gedicht is bijna een ready-made, vrij naar de brief die Da Vinci schreef aan Ludovico Sforza, waarin hij voornamelijk zijn eigen oorlogskunsten prijst. Slechts op het einde van die brief maakt hij er gewag van dat hij ook in de kunsten ‘alles kan wat maar mogelijk is’. Vandaar de keuze voor de titel: ‘In de dichtkunst kan ik alles wat maar mogelijk is‘.

Dit gedicht wordt voor het eerst live voorgedragen, vanmiddag op Poesia Divina in Herentals, om 17 uur. Alle praktische details vind je hier, de voorstelling is gratis!

 

(vrij naar de brief van Leonardo Da Vinci (±1481) aan Lodovico Sforza, de hertog van Milaan: vertaling van de oorspronkelijke tekst door Charles Nicholls in ‘Leonardo Da Vinci, Een biografie’)

 

In de dichtkunst kan ik alles wat maar mogelijk is

 

wanneer het ook maar gelegen komt zal ik alles

met genoegen metterdaad demonstreren mijn geheimen

 

openbaren zonder iemand afbreuk te doen het ontwerp

en de werking van de bestaande werktuigen heb ik bekeken

 

en bestudeerd maar zij verschillen in niets van de algemeen

gebruikelijke en ik heb methoden voor het vervaardigen van

 

buitengewone lichte en sterke bruggen gemakkelijk

te vervoeren of je mij nu achtervolgt of uit de weg gaat

 

en verder andere die solider zijn en niet te verwoesten

door vuur of geweld en gemaakt uit het duurzame materiaal

 

van het verlangen naar en de wanhoop om jouw schoonheid

die vergankelijk is de ademende  zachtheid van jouw huid

 

en ik weet dat als jouw hart belegerd wordt, hoe jouw tranen

gestelpt moeten worden en hoe allerlei tegemoetkomingen

 

voorzichtige woorden stormladders en overige voor dit doel

geschikte zaken vervaardigd moeten worden en is jouw

 

belegerde lichaam niet met deze beschietingen klein

te krijgen vanwege de hoogte van de oevers van het

 

verdriet of de sterke ligging van jouw eenzame bestaan

dan heb ik methoden om elk fort of elk bolwerk

 

te vernietigen ook al zijn deze op de harde rots van jouw

ongeloof gebouwd ook heb ik diverse kanonnen zeer

 

makkelijk te vervoeren die de allerzoetste

liefdesverklaringen wegslingeren zodat het wel

 

een hagelstorm lijkt en de muziek die ermee gepaard

gaat zal grote angst bij de vijand teweeg brengen en

 

mijn woorden zullen grote verliezen en verwarring

veroorzaken -ik heb methode’s om geluidloos

 

ondergrondse tunnels en geheime kronkelgangen

te maken om zo jouw ziel te bereiken en zelfs zo

 

 

nodig onder een gracht of een rivier van al ’s werelds

tranen door te graven ik zal gepantserde gedachten

 

maken bestand tegen elke aanval die met hun

geschut door de rijen van de vijand heen breken en

 

die door geen mens hoe machtig ook tegengehouden

kunnen worden en daarachter kunnen alle mensen die

 

net als ik volgens de waarheid van het geluk willen

beminnen, volgen, geheel ongedeerd en zonder

 

tegenstand te ondervinden ik zal kanonnen

en mortieren en licht geschut maken mooi en bruikbaar

 

van constructie en heel anders dan het gebruikelijke

type en als deze beschietingen in naam van mijn liefde

 

niets blijken uit te halen zal ik katapulten, blijden, voetangels

en andere buitengewoon doelmatige toestellen

 

ontwerpen die niet gebruikelijk zijn en als de strijd

op zee plaatsvindt dan heb ik allerlei uiterst geschikte

 

aanvals- en  verdedigingswerktuigen en vaartuigen

die bestand zijn  tegen de zware beschietingen buskruit

 

rookmiddelen: kortom deze woelige tijden die jou

liefste voor altijd van mijn liefde willen scheiden

 

Met de steun van de Nationale Loterij en haar spelers, met dank aan het culturele samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap.