MINI BELGIUM BORDELIO :

10 AUTEURS BELGES
BELGISCHE AUTEURS


Joke van Leeuwen . Luc Baba

Lotte Dodion . Youness Mernissi
Stijn Vranken . Lisette Lombé
Geert De Kockere . Gioia Kayaga
Seckou Ouologuem . L’Ami Terrien


Uwe Majesteit, ministers van geluk, van cultuur, van onderwijs, jongeren en minder jongeren, jullie met sterretjes van verlangen in de ogen,
wij bieden jullie deze droom aan,
het is niet helemaal een droom want je hebt hem in je handen.
Je hebt de Mini Belgium Bordelio in je handen.
Een dichtbundel voor de jeugd van hier, en van elders. Gedichten die komen aangerold op het strand van onze levens, die een krachtige bron van energie vormen.
Poëzie is levende materie. Je moet haar beleven, ernaar verlangen. Ze schudt de wereld door elkaar, ze opent de harten, ze neemt geen blad voor de mond.
Poëzie leeft: je ogen die haar lezen en je mond die haar uitspreekt, brengen haar tot leven.
Mini Belgium Bordelio is het kleine broertje van de grote Belgium Bordelio, een boek dat om de twee jaar Nederlandstalige en Franstalige dichters samenbrengt, vertaald naar de andere landstaal.
Als u het toestaat, Uwe Majesteit, en u, ministers van geluk, van cultuur, van onderwijs, dan wordt de Mini Belgium Bordelio binnenkort aangeboden aan alle jongeren in België.
Dit boek biedt een nieuwe manier om de andere landstaal te leren: door gedichten uit het hoofd te leren, ze te scanderen, op te zeggen, op het ritme van onze verbonden harten.
Het is een uitnodiging om levende dichters in de scholen te brengen en de jonge pennen van hier en van elders zin te geven andere paden te bewandelen, andere mogelijkheden te verkennen, andere, nieuwe gedichten te schrijven.
Evenzoveel prikkels om meer plezier in het leven te scheppen!


Laurence Vielle
Dichter des Vaderlands van Belgïe 2016-2017Mini Belgium Bordelio
is een co-publicatie van maelstrÖm reEvolution (Brussel) & PoëzieCentrum (Gent).

Deze tweetalige bloemlezing werd geschreven op maat van lezers vanaf 11 tot 18 jaar.

U kan het boek hier gratis lezen online, en hier kan u het gratis downloaden.

Gedrukte exemplaren van het boekje kunt u hier bestellen aan 3 euro.