Woord tegen woord 2

In ‘Woord tegen woord 2’ buigt de Dichter des Vaderlands zich opnieuw over de taal van de media. Over vertrouwde tv-beelden die ons wereldbeeld niet aantasten. Over een moeilijk te aanvaarden waarheid die vroeg of laat spreken zal.

WOORD TEGEN WOORD 2

Er rijpt in onze taal een woord dat niet bestaat
in de verbeelding van een scherm
waarop het nieuws uit de hel nestwarmte biedt
en feiten kunnen opgestapeld tot een bolwerk

 

van geloof. Een woord van ongeloof, een licht
zo fel dat ieder toetsenbord het zich verbiedt.
Het schijnt voorbij de grens van wat zich
dagelijks berichten laat als niets, een dode vlieg,

 

een kind dat sterft, een luchtbombardement
van doden in vertrouwde huidskleur en getal.
Het rijpt in al wat zwijgt, wat zonder stem
de wereld is. Hoop niet dat het u sparen zal.