Woord tegen woord 2

In ‘Woord tegen woord 2’ buigt de Dichter des Vaderlands zich opnieuw over de taal van de media. Over vertrouwde tv-beelden die ons wereldbeeld niet aantasten. Over een moeilijk te aanvaarden waarheid die vroeg of laat spreken zal.

Read More

Woord tegen woord

Dames en heren,

 

‘Dichter des vaderlands’: klinkt het niet behoorlijk hoogdravend? Alsof we de knoken van Vondel weer tot leven willen wekken? Of de middeleeuwse gewoonte willen herstellen een bard onder de troon te plaatsen om de lof van de koning te zingen? Wordt van mij verwacht vaderlandse plechtigheden op te sieren met een vers? Is dit een onderscheiding? Krijg ik over twee jaar een lauwerkrans zoals de poetus laureatus op het Capitool in het oude Rome? Liever niet. Een lauwerkrans is meestal niet bevorderlijk voor de creativiteit en al helemaal niet voor de bescheidenheid.

Read More